Vrijwilligerswerk biedt aan mensen de mogelijkheid om te participeren in de samenleving. Ook iemand met een beperking kan die behoefte hebben. U als vrijwilligersorganisatie kan dus geconfronteerd worden met iemand die extra ondersteuning en begeleiding nodig heeft. Deze persoon kan een grote aanwinst zijn voor uw organisatie.

Afbeelding bij Vrijwilligerswerk door mensen met een beperking

Met onder andere de decentralisaties van de begeleiding van de AWBZ en de Partcipatiewet verandert er veel in het sociale domein. De verzorgingsstaat transformeert naar een participatie-maatschappij. Kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking worden gestimuleerd om meer mee te doen in de samenleving. Tegelijkertijd wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. Kunnen deze ontwikkelingen elkaar misschien versterken?

Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. Toch blijkt vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking in de praktijk niet altijd even toegankelijk te zijn. Terwijl zij voor organisaties toch vaak een nieuwe bron van vrijwilligers zijn en ze bijzondere kwaliteiten, vaardigheden en een verrassende kijk op de organisatie kunnen opleveren. Een potentiele win-win situatie voor vrijwilliger én organisatie wordt dus nog lang niet altijd benut.

Vaak hebben organisaties (onterecht) het beeld dat vrijwilligers met een beperking te veel tijd en/of begeleiding kosten. Voor sommige mensen is de drempel te groot om zichzelf als vrijwilliger aan te melden. Het helpt dan als de vrijwilligersorganisatie laat blijken dat de deuren open staan voor nieuwe vrijwilligers, in alle soorten en maten. En dat gemeenten ondersteuning bieden aan welzijnsorganisaties en andere partijen in de toeleiding naar het vrijwilligerswerk.

Succesfactoren

Als je als vrijwilligersorganisatie wilt aansluiten bij ontwikkelingen in het sociale domein én je organisatie wilt verrijken, is het belangrijk vooral te kijken naar de mogelijkheden. Om kwetsbare groepen naar vermogen mee te laten doen in de samenleving is het belangrijk om goed te kijken naar wat zij wél kunnen. Want mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor de samenleving. Focus op wat de persoon wél kan en wat bij de vrijwilliger past. In de praktijk blijkt ook dat mensen met een beperking vaak niet weten dat zij vrijwilligerswerk kunnen doen. Dat kan anders door ze kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en ze te laten zien wat het oplevert. Zoals contacten met anderen, nieuwe dingen leren en zich gewaardeerd voelen.

Kijk vervolgens wat u als organisatie te bieden heeft. Daarnaast is goede begeleiding belangrijk. Mocht u hiervoor binnen uw organisatie geen mogelijkheden zien, kijk dan buiten uw organisatie. Sluit slimme allianties met bijvoorbeeld organisaties uit uw buurt, zoals een MEE of een zorgaanbieder. Zij hebben soms wel de mogelijkheid om begeleiding te bieden. Of koppel een vrijwilliger met een beperking aan een maatje. Ook is het goed om van te voren te realiseren dat het met de één heel soepel kan gaan, en met een ander wat minder. En begin klein, u hoeft niet meteen 20 mensen met een beperking binnen te halen.

klik hier voor informatie.

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Moerdijk

Kasteelweg 1
4761 BN Zevenbergen

Openingstijden vrijwilligerscentrale:
Donderdag 13.00 - 16.00 uur  spreekuur in het gemeentehuis Zevenbergen

T. 0168-331357
E. vwc-moerdijk@surplus.nl.

Spreekuren OnS Moerdijk:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur Fendertshof, Fijnaart

Donderdag 13.00-16.00 uur Gemeentehuis, Zevenbergen

www.ons-moerdijk.nl