Privacy Statement

Verklaring bescherming persoonsgegevens voor vrijwilligers vrijwilligerscentrales  

 

 

 

 

Versie:

September 2018

Status:

Definitief

  Verklaring bescherming persoonsgegevens voor vrijwilligers (vrijwilligerscentrales)

Surplus neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens van haar vrijwilligers serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de geldende privacywetgeving. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij dat doen.

2.  Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze verklaring is bedoeld voor alle vrijwilligers van de Surplus vrijwilligerscentrales Halderberge en Moerdijk en voor alle aanbieders van vrijwilligerswerk op de vacaturebank. Surplus is gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41106842.

3.  Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wanneer je je inschrijft als vrijwilliger of aanbieder van vrijwilligerswerk op de vacaturebank, dan verstrek je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld jouw contactgegevens, geboortedatum, werkervaring en opleidingen. Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

-      Het bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk;

-      Het uitsturen van nieuwsbrieven en andere informatiedocumenten aan vrijwilligers of aanbieders;

-      Het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek;

-      Overige doeleinden waarvoor jij specifiek toestemming hebt gegeven.

4.  Wanneer mogen wij jouw gegevens verwerken?

Wij mogen alleen jouw gegevens verwerken als dit mag op basis van de privacywet. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

-      Je hebt ons toestemming gegeven om jouw gegevens te verwerken door inschrijving op de vacaturebank.

 

5.  Toestemming intrekken

Je kan je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Je kan hiervoor een mail sturen naar de vrijwilligerscentrale via vrijwilligerswerk@surplus.nl. Het intrekken van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven bestaan.

6.  Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens met andere organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden om te kunnen bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Wij delen gegevens met:

-      Medewerkers van de vrijwilligerscentrales;

-      De beheerders en ontwikkelaars van de vacaturebank.

7.  Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, of zolang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

8.  Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden ingezien en verder verwerkt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Al onze medewerkers zijn gehouden aan het privacy beleid en privacy reglement van Surplus.

9.  Jouw privacyrechten

De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten. Deze rechten hebben wij hier opgeschreven.

Recht op inzage

Je mag de persoonsgegevens die wij van je verwerken inzien of hiervan een afschrift vragen.

Recht om je gegevens te wijzigen of te laten wissen

Je mag vragen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te wijzigen of aan te vullen als deze niet juist zijn. Ook mag je aan ons vragen jouw gegevens te verwijderen. Wij verwijderen jouw gegevens als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Recht op beperking

Je mag vragen om je gegevens te laten beperken. Dit betekent dat je aan ons vraagt om je gegevens tijdelijk niet te gebruiken. Wij schermen dan tijdelijk je dossier af, als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan.

Recht van bezwaar

Je mag bezwaar maken als je het er niet mee eens bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken.

Recht om je gegevens over te dragen naar een andere organisatie

Je mag jouw persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij digitaal verwerken.

10.      Gebruik maken van jouw privacyrechten

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of heb je andere vragen of verzoeken? Neem dan contact op met de vrijwilligerscentrale via vrijwilligerswerk@surplus.nl. Wij beantwoorden jouw vraag of verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand. Als het ons meer tijd kost, dan informeren wij je hierover binnen een maand.

11.      Controle van identiteit

Als je ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om een bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie versturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in je persoonsgegevens.

12.      Vragen en klachten

Heb je vragen, of wil je een beroep doen op jouw privacyrechten, dan kun je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale. Je kunt hiertoe een mail sturen aan vrijwilligerswerk@surplus.nl. Heb je een klacht over de wijze waarop Surplus omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@surplus.nl. Komen wij er samen niet uit, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

13.      Wijzigingen op de privacyverklaring

Surplus behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze verklaring is opgesteld in september 2018.

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Moerdijk

Kasteelweg 1
4761 BN Zevenbergen

Openingstijden vrijwilligerscentrale:
Donderdag 13.00 - 16.00 uur  spreekuur in het gemeentehuis Zevenbergen

T. 0168-331357
E. vwc-moerdijk@surplus.nl.

Spreekuren OnS Moerdijk:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur Fendertshof, Fijnaart

Donderdag 13.00-16.00 uur Gemeentehuis, Zevenbergen

www.ons-moerdijk.nl